Hoppa till huvudinnehåll

Om Degerfors Industrihus AB

Degerfors Industrihus AB är ett helägt bolag till Degerfors kommun. Företaget äger och förvaltar industrilokaler i Degerfors kommun.

Teknisk och ekonomisk förvaltning hanteras av systerbolaget Degerforsbyggen AB.

Affärsidé och vision

Bolagets verksamhet är att äga och hyra ut industrilokaler och lokaler för andra verksamheter samt att vidta erforderliga åtgärder för att underlätta den kommunala näringslivs- och sysselsättningspolitiken samt därmed förenlig verksamhet.

Ägar- och koncernstruktur

Degerfors kommuns bolag Degerforsbolagen AB äger 100 % av aktierna i Degerfors Industrihus AB. Koncernen består av moderbolaget Degerforsbolagen AB och dotterbolagen Degerforsbyggen AB, Degerfors Industrihus AB och Degerfors Energi AB.

Ägardirektiv

Degerfors Industrihus ändamål och verksamhet fastställs av de direktiv vi får från ägaren.